اورژانس 

شامل کلیه خدمات تخصص های جراحی ، زنان، اطفال و ...

کلینیک 

شامل کلینیکهای قلب و عروق و جنرال

پاراکلینیک

شامل کلیه خدمات تصویر برداری، آزمایشگاهی و فیزیوتراپی

راهنمای سریع مراجعین 

این بخش برای دسترسی آسان جهت سهولت شما عزیزان ایجاد شده است.

آدرس و شماره تماس واحدها

تمامیه اطلاعات لازم جهت ارتباط با ما و دسترسی به بیمارستان


راهنمای ملاقات 

  کلیه اطلاعات لازم برای ملاقات کنندگان


راهنمای بخش اورژانس 

تمامی سوال های شما درباره این بخش پاسخ داده شده است.


راهنمای پذیرش

تمامی سوال های شما جهت پذیرش پاسخ داده شده است.


راهنمای ترخیص و صدور مدارک

راهنمای کامل و قدم به قدم برای ترخیص و اخذ مدارک  


راهنمای صدور گواهی تولد  

راهنمای کامل و قدم به قدم برای اخذ گواهی تولد


لیست بیمه‌های طرف قرارداد 

لیست اسامی تمامیه بیمه‌های قابل قبول 


راهنمای عمل و خدمات مراقبتی

 راهنمای کامل و قدم به قدم قبل و بعد از عمل


خدمات پرستاری

... کلیه اطلاعات  


  پارکینگ و امکانات رفاهی 

  امکانات قابل ارائه به مراجعین 


راهنمای طبقات 

راهنمای کامل از محیط داخلی و فضای بیمارستان  


بخش قلب بیمارستان امید تهران

 اطلاعات تکمیلی

بخش زنان و زایمان (NICU) و نازایی

اطلاعات تکمیلی   

 جراحی لاغری

اطلاعات تکمیلی

International Patients Department ( IPD )

اطلاعات تکمیلی

An address must be specified for a map to be embedded